Overzicht
Compleet! vindt uw privacybescherming belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoons- en bedrijfsgegevens. In deze verklaring informeren wij daarom hoe er op deze en door ons ontwikkelde websites omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Als u gebruikt maakt van deze website, gaat u akkoord met datgene wat in deze privacyverklaring geschreven is en tevens met het verzameling en verwerking van de gegevens, zoals hieronder omschreven.

Verzameling en verwerking van gegevens

Op deze website kan u gevraagd worden om actief gegevens achter te laten, teneinde deze aan Compleet! te verzenden voor een specifiek doel. Deelname aan dergelijke gegevensverzameling geschied volledig op vrijwillige basis. De gegevens worden verzameld met het oog op een verbetering van onze service richting klanten en derden. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om u actief op de hoogte te stellen van producten of diensten die Compleet! aanbiedt. Indien u wenst dat uw persoonlijke informatie niet voor dergelijk doeleind gebruikt wordt, kunt u dit kenbaar maken via info@compleet.nu.

Daarnaast kan via onze websites op passieve wijze gegevens verzameld worden. Deze informatie maken onderdeel uit van de bezoekersstatistiek, waarmee wij ons websitegebruik meten met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van onze websites. De verzameling en verwerking van deze gegevens gebeurd uitsluitend anoniem en geheel automatisch.

Deze Privacyverklaring

Compleet! kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Voor vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via: info@compleet.nu.

Cookies

Onze websites kunnen gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die, al dan niet automatisch, op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen, en bevatten geen privacy gevoelige informatie.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de mogelijkheid dat er cookies geplaatst worden. U kunt zelf in de webbrowser instellen of deze cookies automatisch geplaatst mogen worden. Indien u cookies weigert kunnen wij de werking van deze website niet garanderen.

Uw gegevens en derden

Compleet! zal nimmer door u aan Compleet! verstrekte gegevens doorgeven aan derden, alvorens contact met u op te nemen. Uitzonderingen hiervoor zijn gegevens die al dan niet reeds publiekelijk toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld adresseringsgegevens.